Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Aktuālā informācija

Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā pieejama vispārīga informācija. Aktuālu un detalizētu informāciju lūdzam skatīt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājaslapā - www.aika.lv 

Precizēts studiju virzienu akreditācijas grafiks

Saskaņā ar 2020. gada 24. aprīļa likumu ,,Grozījumi Augstskolu likumā” (pieejams šeit), kas stājies spēkā ar 2020. gada 9. maiju, ir precizēts studiju virzienu akreditācijas grafiks tiem virzieniem, kuri akreditējami 2019.gadā.

Minētais likums paredz Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktā noteikt grafiku, līdz kuram ir akreditējami studiju virzieni, kas nozīmē, ka studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk, kā tas ir noteikts šo noteikumu 48. punktā.

Jaunu akreditācijas lapu izsniegšana nav nepieciešama, jo termiņi ir noteikti minētajā likumā:

  1. studiju virzienu “Psiholoģija”, “Tiesību zinātne”, “Ekonomika”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam; 
  2. studiju virzienu “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”, “Ražošana un pārstrāde”, “Arhitektūra un būvniecība”, “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, “Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam;
  3. studiju virzienu “Mākslas”, “Reliģija un teoloģija”, “Vēsture un filozofija”, “Ģeogrāfijas un zemes zinātnes”, “Dzīvās dabas zinātnes”, “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”, “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” un “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam;
  4. studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”, “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, “Tulkošana”, “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”, “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”, “Transporta pakalpojumi”, “Vides aizsardzība”, “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” un “Militārā aizsardzība” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai ierobežotu vīrusa “Covid-19” izplatību, informējam, ka Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) / Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) uz nenoteiktu laiku ir atliktas visas plānotās novērtēšanas ekspertu vizītes studiju virzienu novērtēšanai.

AIKA/ AIC pārstāvji atsevišķi sazināsies ar katru augstskolu/koledžu, ar kuru ir noslēgts līgums par studiju virziena novērtēšanu un bija plānota ekspertu vizīte studiju virziena novērtēšanai.

Papildus informējam, ka, ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumu un tā sekas, līdz brīdim, kad situācija stabilizēsies, AIKA/ AIC neslēgs jaunus līgumus par studiju virzienu novērtēšanu.

Savukārt studiju programmu licencēšanas process noritēs atbilstoši plānotājam, nepieciešamības gadījumā novērtēšanas vizīti organizējot tiešsaistē.

Pateicamies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

18.05.2020.

 


 

Informācija par studiju virzienu akreditācijas termiņiem (25.02.2019)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (26.07.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (06.07.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (08.06.2016)


Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde (30.05.2016)


Uzsākts ESF projekts augstākās izglītības akreditācijas sistēmas pilnveidošanai atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām (13.05.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (27.04.2016)


Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijas sēde (15.04.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (30.03.2016)


Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra saņem LSA Gada balvu


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (26.02.2016)


Atskats uz semināru "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā"


Atskats uz konferenci "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā"


Konference "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā"


Seminārs par izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā augstākajā izglītībā


Izsludināta atkārtota pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām


Pagarināta pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlase


Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes


Iespējams pieteikties dalībai AIKA organizētajās studiju virzienu/institūciju novērtēšanas vizītēs