Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
06.08.2015

06.08.2015

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes

Informējam, ka 07.08.2015 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 12:30 notiks Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 668 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 230 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi".

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

 

 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana (ziņo I.Stūre).
 2. 2015. gada 19. jūnija Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr.9 apstiprināšana (ziņo I.Stūre).
 3. 2015. gada 15. jūlija Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr. 10 apstiprināšana (ziņo I.Stūre).
 4. Ekspertu apstiprināšana (ziņo Akadēmiskās informācijas centrs)
 4.1. SIA “Eiropas tālmācības augstskola”, studiju virziens 25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un  atpūtas organizācija, profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma vadība”
 4.2. SIA “Eiropas tālmācības augstskola”, studiju virziens 11. Vadība, administrēšana un nekustamo  īpašumu pārvaldība, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”un profesionālā  bakalaura studiju programma “Personālvadība”
 4.3. SIA “Sociālo Tehnoloģiju augstskola”, studiju virziens 12. Tiesību zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātnes” un profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātnes”
 4.4. SIA “Sociālo Tehnoloģiju augstskola”, studiju virziens 11. Vadība, administrēšana un nekustamo  īpašumu pārvaldība, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības ekonomika un  administratīvais darbs”
 4.5. Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola, studiju virziens 2. Mākslas, pirmā līmeņa  profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides dizains”
 5. Augstskolu iesniegumi
 5.1. SIA “Latvijas biznesa koledža” 2015. gada 20. jūlija iesniegums Nr. 1-8.2.2./220 par LBK studiju  virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditāciju
 5.2. Transporta un sakaru institūta 2015. gada 3. jūlija iesniegums Nr. 01-20.1/501 par studiju  programmas “Aviācijas transports” (programmas kods 43525) izmaiņu apstiprināšanu
 6. Citi jautājumi

 

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

 

 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana (ziņo I.Stūre).
 2. 2015. gada 19. jūnija Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes protokola Nr.10 apstiprināšana  (ziņo I.Stūre).
 3. 2015. gada 15. jūlija Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 11 apstiprināšana  (ziņo I.Stūre).
 4. Ekspertu apstiprināšana (ziņo Akadēmiskās informācijas centrs)
 4.1.  Ventspils Augstskola un Latvijas Jūras akadēmija, studiju virziens 17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika”
 4.2.  Liepājas Universitāte un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, studiju virziens 1. Izglītība, pedagoģija un sports, profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” (īstenošanai tālmācībā)
 5. Citi jautājumi
 5.1. Kļūdas labojums 2014. gada 2.aprīļa licencē Nr. 04047-84, kas piešķirta Latvijas Universitātei par  tiesībām īstenot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Zobārstniecība" (ziņo  I.Zaļkalne)