Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
01.07.2016

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes

Informējam, ka 06.07.2016 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 

2. 2016. gada 8. jūnija Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr. 5 apstiprināšana.

3. Augstskolu iesniegumi 

3.1. SIA “Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” 2016. gada 22. marta iesniegums Nr. 16/1.1-15/37 “Par izmaiņu veikšanu studiju virzienā” “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
3.2. Rīgas Tehniskās universitātes 2016. gada 24. marta iesniegums Nr. 02000-2.2.1/22 “Par izmaiņām maģistra studiju programmā "Ķīmija"”
3.3. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 2016. gada 2. maija iesniegums Nr. LN- 11/154 "Pieteikums studiju programmas “Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības dabaszinātņu skolotājs" izmaiņu akceptēšanai" (studiju programma “Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs” (42141))
3.4. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 2016. gada 2. maija iesniegums Nr. LN- 11/153 "Pieteikums studiju programmas “Skolotājs” izmaiņu akceptēšanai" (studiju programma “Skolotājs” (48141))
3.5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 2016. gada 19. maija iesniegums Nr. 01-8/08 “Iesniegums par izmaiņām studiju virziena “Mākslas” profesionālajās maģistra studiju programmās “Mūzika” un “Horeogrāfija””
3.6. Rīgas Tehniskās koledžas 2016. gada 30. maija iesniegums Nr. 1.1.-21/68 “Par studiju programmu realizāciju PIKC ”Rīgas Tehniskā koledža” filiālē Ventspils ielā 51, Liepājā” (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Autotransports” (41521), “Inženiermehānika” (41521), “Elektriskās iekārtas”(41522))

4. Citi jautājumi

4.1. Studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas anketās ietveramie obligātie jautājumi

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
 
2. 2016. gada 8. jūnija Studiju programmu licencēšanas komisijas protokola Nr. 4 apstiprināšana

3. Studiju programmu licencēšana

3.1. Rīgas Aeronavigācijas institūta profesionālā bakalaura studiju programma “Elektronisko iekārtu apkalpošana” (42523), studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (2016. gada 10. marta iesniegums)
3.2. Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma "Starptautiskā pārvaldība un diplomātija" (“International Governance and Diplomacy”) (45310), studiju virziens "Socioloģija, politoloģija un antropoloģija" (2016. gada 2. marta iesniegums Nr. 3-12/77/2016)
3.3. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Ražošanas loģistika" (41345), studiju virziens "Ražošana un pārstrāde" (2016. gada 10. marta iesniegums Nr. 4.10/518)
3.4. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pārtikas produktu pārstrāde” (41541), studiju virziens “Ražošana un pārstrāde” (2016. gada 10. marta iesniegums Nr. 4.10/519);
3.5. Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programma “Komunikācijas kultūra un multimediji” (51321), studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes” (2016. gada 17. marta iesniegums Nr. 3-16/62/2016);
3.6. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Farmācija” (41725), studiju virziens “Veselības aprūpe” (2016. gada 19. aprīļa iesniegums Nr. 1-11/33)

4. Ekspertu apstiprināšana

4.1.  Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programma “Psiholoģija” (51310), studiju virziens “Psiholoģija” (2016. gada 16. jūnija iesniegums Nr. 3.-12/188/2016)

5. Citi jautājumi