Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
13.05.2016


Uzsākts ESF projekts augstākās izglītības akreditācijas sistēmas pilnveidošanai atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām

Akadēmiskās informācijas centrs uzsācis īstenot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, kas paredz līdz 2019. gada vidum ieviest tādu Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas atbilst Eiropas augstākās izglītības telpā pieņemtajiem standartiem un vadlīnijām.

Līdz ar pārējām 48 Eiropas valstīm Latvija ir uzņēmusies augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesos darboties atbilstoši Eiropas augstākās izglītības nodrošināšanas standartiem un vadlīnijām. Latvijā jau ir izveidota jauna, neatkarīga akreditācijas aģentūra – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA). Projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” izveidots, lai akreditācijas aģentūras darbā ieviestu Eiropas augstākās izglītības standartus un lai to pēc starptautiskas novērtēšanas varētu iekļaut Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā – EQAR. Ilgtermiņā tas nodrošinās citu valstu uzticēšanos Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmai un veicinās Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju Eiropas augstākās izglītības telpā.

Projekta ietvaros atbalstītas trīs pamata darbības. Apjomīgākā saistīta ar standartu un vadlīniju ieviešanu akreditācijas aģentūras darbībā, kas ietver aģentūras kvalitātes vadības sistēmas izveidi un 12 studiju virzienu pilotakreditācijas. Darbības ietvaros plānots pārskatīt augstākās izglītības akreditācijas procesa vērtēšanas kritērijus un pilnveidot normatīvo bāzi. Tiks veidota e-platforma datu uzkrāšanai par akreditāciju, kas tiks savietota ar Valsts izglītības informatizācijas sistēmu. Darbības ietvaros notiks arī kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošana.

Otras projekta atbalstītās darbības ietvaros tiks attīstīta augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēma ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi. Līdztekus jaunās kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanai trešā atbalstītā darbība paredz izstrādāt informatīvos un metodiskos materiālus, kā arī organizēt apmācību un informatīvos seminārus, kas ļaus augstākās izglītības iestādēm labāk izprast ārējās un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas jautājumus.

Projektu īsteno Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi, Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centru un 12 augstākās izglītības iestādēm.

Noslēdzoties projektam, Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši ESG standartiem (European Standarts and Guidlines for Quality Assurance) un EQAR noteiktajām prasībām, augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā būs izglītoti vismaz 150 kvalitātes novērtēšanas eksperti, kā arī vismaz 12 augstākās izglītības iestādēs notiks viena studiju virziena pilotakreditācija.

Projekts norisināsies 42 mēnešus – līdz 2019. gada 7. septembrim, tā kopējais finansējums ir 1 500 000 eiro, no kuriem 1 275 000 eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet 225 000 eiro valsts budžeta līdzfinansējums.