Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
19.08.2015

19.08.2015


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlase


2015. gada 18.augustā Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome ir apstiprinājusi Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlases kritērijus un vadlīnijas.

Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas departaments (turpmāk - Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra) veic komisijas locekļu kandidātu atlasi. 

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli, kurā pamato savu atbilstību kritērijiem, uz e-pastu: aika@aic.lv līdz š.g. 25. augustam.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmas licencēšanas noteikumi”  Studiju akreditācijas un Studiju programmu licencēšanas komisijās ir septiņi locekļi (un 7 aizvietotāji). Lēmumu par komisiju sastāvu, to priekšsēdētāju un vietnieku pieņem Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome.