Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
02.06.2016

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes

Informējam, ka 08.06.2016 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 

2. 2016. gada 27. aprīļa Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr. 4 apstiprināšana

3. Augstskolu iesniegumi 

3.1. Rīgas Tehniskās universitātes 2016. gada 1. marta iesniegums Nr. 02000-2.2.1/12 “Par izmaiņām maģistra akadēmisko un maģistra profesionālo studiju programmās “Informācijas tehnoloģija””;

3.2. Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada 29. februāra iesniegums “Par studiju programmas nosaukuma maiņu” (profesionālā maģistra studiju programma “Bizness un tiesības Eiropas Savienībā” (47345);

4. Ekspertu apstiprināšana

4.1. Liepājas Universitātes 2016. gada 26. aprīļa iesniegums Nr. 1.1.6./104 "Par izmaiņām LiepU realizējamā bakalaura studiju programmā "Eiropas valodu un kultūras studijas" (studiju programma “Eiropas valodu un kultūras studijas” (43222));

4.2. Liepājas Universitātes 2016. gada 26. aprīļa iesniegums Nr. 1.1.6./105 "Par būtiskām izmaiņām LiepU realizējamā profesionālā bakalaura studiju programmā "Dizains" (studiju programma “Dizains” (42214));

4.3. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 2016. gada 2. maija iesniegums Nr. LN- 11/154 "Pieteikums studiju programmas “Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības dabaszinātņu skolotājs" izmaiņu akceptēšanai" (studiju programma “Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs” (42141));

4.4. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 2016. gada 2. maija iesniegums Nr. LN- 11/153 "Pieteikums studiju programmas “Skolotājs” izmaiņu akceptēšanai";

4.5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 2016. gada 19. maija iesniegums Nr. 01-8/08 “Iesniegums par izmaiņām studiju virziena “Mākslas” profesionālajās maģistra studiju programmās “Mūzika” un “Horeogrāfija””;

4.6. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2016. gada 25. maija iesniegums Nr. 1-17/111 “Par studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” izmaiņu apstiprināšanu” (pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Programmēšana un datortīklu administrēšana” (41481));

4.7. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2016. gada 25. maija iesniegums Nr. 1-17/112 “Par studiju virziena “Ekonomika” izmaiņu apstiprināšanu (pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” (41481) un “Mārketings un inovācijas” (41344);

4.8. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2016. gada 25. maija iesniegums Nr. 1-17/113 “Par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” izmaiņu apstiprināšanu (pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Komercdarbība” (41345));

4.9. Rīgas Tehniskās koledžas 2016. gada 30. maija iesniegums Nr. 1.1.-21/68 “Par studiju programmu realizāciju PIKC ”Rīgas Tehniskā koledža” filiālē Ventspils ielā 51, Liepājā” (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Autotransports” (41521), “Inženiermehānika” (41521), “Elektriskās iekārtas”(41522));

4.10. Rīgas Tehniskās universitātes 2016. gada 25. maija iesniegums Nr. 02000-2.2.1/38 “Par studiju programmas īstenošanu filiālē” (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Datorsistēmas” (41481).

5. Citi jautājumi

5.1. Studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas anketās ietveramie obligātie jautājumi
5.2. European Quality Assurance Network for Informatics Education


Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
 
2. 2016. gada 27. aprīļa Studiju programmu licencēšanas komisijas protokola Nr. 3 apstiprināšana

3. Studiju programmu licencēšana

3.1. Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā māksla” (43213), studiju virziens “Mākslas” (2016. gada 17. marta iesniegums Nr. 1-10/092);

3.2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” (45526), studiju virziens “Vides aizsardzība” (2016. gada 7. marta iesniegums Nr. 2.4.-10/4);

4. Ekspertu apstiprināšana

4.1. Rīgas Tehniskās universitātes un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā” (45581), studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” (2016. gada 6. maija iesniegums Nr 02000-2.2.1/34);

4.2. Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura studiju programma “Fizika” (42440), studiju virziens “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” (2016. gada 26. maija iesniegums Nr. 4-37/1).

4. Augstskolu iesniegumi

4.1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas 2016. gada 18. aprīļa vēstule Nr. 01-24/41-16 “Par akreditācijas termiņu” (atbilde uz AIC 21.03.2016 vēstuli Nr. 2016/11-033)

5. Citi jautājumi