Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
22.07.2016.

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes

Informējam, ka 26.07.2016 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 12:00 notiks Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 

2. 2016. gada 8. jūnija Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr. 5 apstiprināšana.
3. 2016. gada 6. jūlija Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr. 6 apstiprināšana

4. Augstskolu iesniegumi 

4.1. SIA “Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” 2016. gada 22. marta iesniegums Nr. 16/1.1-15/37 “Par izmaiņu veikšanu studiju virzienā” “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
4.2. Liepājas Universitātes 2016. gada 26. aprīļa iesniegums Nr. 1.1.6./104 "Par izmaiņām LiepU realizējamā bakalaura studiju programmā "Eiropas valodu un kultūras studijas" (studiju programma “Eiropas valodu un kultūras studijas” (43222))
4.3. Liepājas Universitātes 2016. gada 18. aprīļa iesniegums Nr. 1.-1.6./98 “Par izmaiņām LiepU realizējamā maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģija””
4.4. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 2016. gada 2. maija iesniegums Nr. LN- 11/154 "Pieteikums studiju programmas “Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs" izmaiņu akceptēšanai" (studiju programma “Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs” (42141))
4.5. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 2016. gada 2. maija iesniegums Nr. LN- 11/153 "Pieteikums studiju programmas “Skolotājs” izmaiņu akceptēšanai" (studiju programma “Skolotājs” (48141)
5. Ekspertu apstiprināšana
5.1.  Par izmaiņām Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmās
5.1.1. par izmaiņām studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" maģistra profesionālajā studiju programmā "Visaptverošā kvalitātes vadība" 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/47; 
5.1.2. par izmaiņām studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" maģistra profesionālajā studiju programmā "Inovācijas un uzņēmējdarbība", 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/48;
5.1.3. par izmaiņām studiju virziena "Ekonomika" maģistra profesionālajā studiju programmā "Pilsētu un reģionu inženierekonomika" 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/49;
5.1.4. par izmaiņām studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" maģistra profesionālajā studiju programmā "Būvuzņēmējdarbība un nekustamo īpašumu vadīšana" 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/50;
5.1.5. par izmaiņām studiju virziena "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" maģistra profesionālajā studiju programmā "Muitas un nodokļu administrēšana" 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/51;
5.1.6. par izmaiņām studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" maģistra profesionālajā studiju programmā "Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana". 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/52;
5.1.7. par izmaiņām studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" maģistra profesionālajā studiju programmā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/53;
5.1.8. par izmaiņām studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" bakalaura profesionālajā studiju programmā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 01.07.2016. Nr.02000-2.2.1/54.
5.2.  SIA “Biznesa vadības koledža” 2016. gada 12. jūlija iesniegums Nr. 01-04/87 “Iesniegums studiju virziena akreditācijai” (studiju virziens “Tiesību zinātne”)

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
 
2. 2016. gada 8. jūnija Studiju programmu licencēšanas komisijas protokola Nr. 4 apstiprināšana
3. 2016. gada 6. jūlija Studiju programmu licencēšanas komisijas protokola Nr. 5 apstiprināšana

4. Studiju programmu licencēšana

4.1. Rīgas Tehniskās universitātes un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā” (45581), studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” (2016. gada 6. maija iesniegums Nr. 02000-2.2.1/34);
4.2. Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura studiju programma “Fizika” (42440), studiju virziens “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” (2016. gada 26. maija iesniegums Nr. 4-37/1);
4.3. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Reģionālā plānošana un attīstība” (45345), studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (2016. gada 18. aprīļa Nr. 4.10/678);
4.4. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā maģistra studiju programma “Reģionālie mediji un komunikācija” (45321), studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes” (2016. gada 18. aprīļa iesniegums Nr. 4.10/680);
5. Ekspertu apstiprināšana

5.1.  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mašīnbūve” (41521), studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (2016. gada 1. jūlija iesniegums Nr. 4.10/981)
5.2.  Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma “Starptautiskās finanses” (42343), studiju virziens “Ekonomika” (2016. gada 21. jūlija iesniegums Nr. 1.5-7/253)

6. Citi jautājumi