Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
28.09.2015

28.09.2015

Izsludināta atkārtota pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām


Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas departaments (turpmāk - Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra) saskaņā ar Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes 2015. gada 16. septembra lēmumu izsludina atkārtotu pieteikšanos uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām.


Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra veic komisijas kandidātu atlasi, balstoties uz Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes apstiprinātajiem Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlases kritērijiem un vadlīnijām.


Pretendentus lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli, kurā pamato savu atbilstību kritērijiem, uz e-pastu: aika@aic.lv līdz š.g. 12. oktobrim.


Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmas licencēšanas noteikumi”  Studiju akreditācijas un Studiju programmu licencēšanas komisijās ir septiņi locekļi (un 7 aizvietotāji). Lēmumu par komisiju sastāvu, to priekšsēdētāju un vietnieku pieņem Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome.