Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
29.03.2016

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes

Informējam, ka 30.03.2016 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 

2. 2016. gada 26. februāra Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr. 1 apstiprināšana.

3. 2016. gada 11. marta Studiju akreditācijas komisijas sēdes protokola Nr. 2 apstiprināšana.

4. Augstskolu iesniegumi
 
4.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2015. gada 1. decembra iesniegums Nr. 4.3.-27/96 “Par studiju programmas “Lauksaimniecības enerģētika” nosaukuma maiņu”

5. Ekspertu apstiprināšana


5.1. Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada 29. februāra iesniegums “Par studiju programmas nosaukuma maiņu” (profesionālā maģistra studiju programma “Bizness un tiesības Eiropas Savienībā” (47345)

5.2. Rīgas Tehniskās universitātes 2016. gada 1. marta iesniegums Nr. 02000-2.2.1/12 “Par izmaiņām maģistra akadēmisko un maģistra profesionālo studiju programmās “Informācijas tehnoloģija””

6. Citi jautājumi

6.1. Studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas anketās obligāti iekļaujamie jautājumi


Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana

2. 2016. gada 26. februāra Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 1 apstiprināšana.

3. Studiju programmu licencēšana 

3.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesionālā bakalaura studiju programma “Lietišķais dizains un amatniecība” (42548), studiju virziens “Ražošana un pārstrāde” 

4. Ekspertu apstiprināšana 

4.1. Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma "Starptautiskā pārvaldība un diplomātija" (“International Governance and Diplomacy”) (45310), studiju virziens "Socioloģija, politoloģija un antropoloģija" (2016. gada 2. marta iesniegums Nr. 3-12/77/2016)

4.2.  Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” (45526), studiju virziens “Vides aizsardzība” (2016. gada 7. marta iesniegums Nr. 2.4.-10/4)

4.3. Rīgas Aeronavigācijas institūta profesionālā bakalaura studiju programma “Elektronisko iekārtu apkalpošana” (42523), studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (2016. gada 10. marta iesniegums)

4.4. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Ražošanas loģistika" (41345), studiju virziens "Ražošana un pārstrāde" (2016. gada 10. marta iesniegums Nr. 4.10/518)

5. Citi jautājumi