Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Automātiskā akadēmiskā atzīšana Baltijas valstīs

2019. gada 7. janvārī stājās spēkā Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Līgums par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu.

Šis līgums nosaka, ka Igaunijā un Lietuvā pēc 2019. gada 7. janvāra izdoti izglītības dokumenti tiek atzīti automātiski saskaņā ar līguma pielikumā minēto. Tālāk tabulā parādītas kvalifikācijas atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) līmeņiem, kas tiek automātiski akadēmiski atzītas starp Baltijas valstīm.

EKI līmenis Igaunijas Republika Latvijas Republika Lietuvas Republika
Kvalifikācijas nosaukums Igaunijas kvalifikāciju ietvar-struktūras līmenis Kvalifikācijas nosaukums Latvijas kvalifikāciju ietvar-struktūras līmenis Kvalifikācijas nosaukums Lietuvas kvalifikāciju ietvar-struktūras līmenis
4 Gümnaasiumi lõputunnistus
Kutsekeskhariduse lõputunnistus
4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību

4

Vidējā izglītība, kas atestēta ar Brandos atestatas

4
6

Rakenduskõrghariduse diplom

6

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

6

Profesinis bakalauras

6
6

Bakalaureus

6

Bakalaura diploms

6

Bakalauras

6
7

Magister
Arstikraad
Hambaarstikraad
Farmaatsiamagister
Loomaarstikraad
Arhitektuurimagister
Tehnikateaduse
magister
Haridusteaduse magister

7

Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)

7

Magistras

7
8

Doktor

8

Doktora diploms

8

Mokslo daktaras Meno daktaras

8

Ja izglītības dokuments nav minēts pielikumā vai tas ir izdots pirms 2019. gada 7. janvāra, tā akadēmiskā atzīšana notiek Izglītības likuma 11.1 panta noteiktajā kārtībā.

Automātiskā atzīšana attiecas uz valsts atzītiem izglītības dokumentiem.

Informācija par Lietuvu:

Informācija par Igauniju: