Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
I pielikums

I pielikums. Atbilstošās augstākās izglītības kvalifikācijasLīmenis
(EKI)*

Kvalifikācijas nosaukums
Beļģijas flāmu kopiena Beļģijas franču kopiena Beļģijas vāciski runājošā kopiena Igaunijas Republika Latvijas Republika Lietuvas Republika Luksemburgas Lielhercogiste Nīderlandes Karaliste
5. Gegradueerde Brevet d'enseignement supérieur Nav attiecināms Nav attiecināms Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms Nav attiecināms Brevet de technicien supérieur Graad Associate degree
6. Bachelor Bachelier Bachelor Rakenduskõrg-hariduse diplom;
Bakalaureus
Bakalaura diploms; Profesionālā bakalaura diploms; Profesionālās augstākās izglītības diploms Profesinis bakalauras; Bakalauras Diplôme de bachelor Graad Bachelor
7. Master Master; Médecin; Médecin vétérinaire Nav attiecināms Magister;
Arstikraad; Hambaarsti-kraad; Farmaatsia-magister; Loomaarsti-kraad; Arhitektuuri-magister; Tehnikateaduse magister; Haridusteaduse magister
Maģistra diploms; Profesionālā maģistra diploms; Profesionālās augstākās izglītības diploms un profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)** Magistras Diplôme de master Graad Master
8. Doctor Docteur Nav attiecināms Doktor Doktora diploms; Profesionālā doktora diploms mākslās Mokslo daktaras; Meno daktaras Doctorat (grade de docteur) Graad Doctor
* Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai.
** Pamatojoties uz šo līgumu, automātiski atzīst tikai šīs kvalifikācijas izglītības daļu.

Dažu Pušu tiesiskajā regulējumā atsevišķas iepriekš pastāvošas kvalifikācijas ir pielīdzinātas šajā tabulā minētajām kvalifikācijām. Šis līgums neskar ar to saistītās tiesiskās sekas šādās Pusēs, kā arī attiecīgo kvalifikāciju atzīšanu atbilstoši tam, kā to paredz citas vienošanās starp Pusēm.