Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
III pielikums

III pielikums. Atzītās iestādes un atzītās programmas, kurās piešķir bakalaura un maģistra grādus


Lai automātiski atzītu bakalaura un maģistra grādus, šā līguma darbības ietvarā ir bakalaura un maģistra grādi, kurus piešķīrušas turpmāk minētās atzītās augstākās izglītības iestādes un kuri ir saistīti ar turpmāk minētajām atzītajām programmām.

1. Beļģijas flāmu kopienā:

  • Flandrijas Augstākās izglītības reģistrs (Hogeronderwijsregisterholandiešu valodā un angļu valodā) ir oficiāls reģistrs, kurā ir uzskaitītas visas atzītās (akreditētās) augstākās izglītības programmas, ko piedāvā visas atzītās (valsts un privātās reģistrētās) augstākās izglītības iestādes.
    Tajā iekļautas arī atzītas (akreditētas) augstākās izglītības programmas, ko iepriekš, piemēram, 2008./2009. akadēmiskajā gadā, piedāvāja visas atzītās (valsts un privātās reģistrētās) augstākās izglītības iestādes.

2. Beļģijas franču kopienā:

3. Beļģijas vāciski runājošajā kopienā:

  • Augstākās izglītības iestāde Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft un bakalaura programmas, kas norādītas tiesību aktā Dekret vom 27. Juni 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule.

4. Igaunijas Republikā:

5. Latvijas Republikā:

6. Lietuvas Republikā:

  • Visu to atzīto augstākās izglītības iestāžu pilns saraksts, kas piedāvā bakalaura un maģistra grādus un programmas, ir pieejams  AIKOS sistēmā, kas ir atvērta informācijas, konsultāciju un ievirzes sistēma, kurā informācija sniegta, pamatojoties uz datu bāzēm un reģistriem.

7. Luksemburgas Lielhercogistē:

8. Nīderlandes Karalistē: