Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
IV pielikums

IV pielikums. Augstākās izglītības iestādes un citas organizācijas, kas ir pilnvarotas piešķirt doktora grādus


Lai automātiski atzītu doktora grādus, šā līguma darbības ietvarā ir doktora grādi, ko piešķir turpmāk minētās augstākās izglītības iestādes un citas pilnvarotās organizācijas.

1. Beļģijas flāmu kopienā:

 • Tikai universitātes, proti (pašlaik):
 • .......• Katholieke Universiteit Leuven;
  .......• transnationale Universiteit Limburg;
  .......• Universiteit Hasselt;
  .......• Universiteit Antwerpen;
  .......• Universiteit Gent;
  .......• Vrije Universiteit Brussel
 • un šādas divas institūcijas:
 • .......• Evangelische Theologische Faculteit;
  .......• Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies.

2. Beļģijas franču kopienā:

 • Pilnvarojums piešķirt akadēmisko grādu Docteur ir piešķirts katrai atzītai universitātei, kas ir norādīta tiesību aktā Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

3. Beļģijas vāciski runājošajā kopienā:

 • Nav attiecināms

4. Igaunijas Republikā:

5. Latvijas Republikā:

6. Lietuvas Republikā:

 • Visu to atzīto augstākās izglītības iestāžu pilns saraksts, kas piedāvā bakalaura un maģistra grādus un programmas, ir pieejams  AIKOS sistēmā, kas ir atvērta informācijas, konsultāciju un ievirzes sistēma, kurā informācija sniegta, pamatojoties uz datu bāzēm un reģistriem.

7. Luksemburgas Lielhercogistē:

8. Nīderlandes Karalistē:

 • Skat. tiesību aktu Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.