Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir diploma akadēmiskā atzīšana?

Ārvalstī iegūtā diploma akadēmiskā atzīšana nozīmē iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam pēc līmeņa. Šāda pielīdzināšana var būt nepieciešama, lai Latvijā turpinātu studijas (izņemot rezidentūrā) vai strādātu nereglamentētā profesijā.

Kas ir profesionālās kvalifikācijas atzīšana?

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu veic, lai varētu patstāvīgi un pastāvīgi strādāt reglamentētā profesijā Latvijā. Tās ietvaros tiek noskaidrots, vai ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilst prasībām konkrētas jomas profesionāļiem Latvijā.

Kas ir reglamentēta profesija?

Dažkārt likumos ir noteiktas prasības profesionāļa izglītībai un/vai darba pieredzei, lai varētu strādāt konkrētās profesijās. Tās sauc par reglamentētām profesijām, un visbiežāk tās ir profesijas, kuras ir saistītas ar sabiedrības drošību. Visvairāk reglamentēto profesiju ir veselības aprūpes jomā, būvniecības jomā. Latvijā tiek reglamentēta arī pedagoga un sporta trenera profesijas, kā arī vēl citas profesijas (skat. reglamentēto profesiju datu bāzi).

Kā varu zināt, vai jāveic akadēmiskā vai profesionālās kvalifikācijas atzīšana?

Ja Latvijā paredzēts strādāt profesijā, kura ir atrodama reglamentēto profesiju datu bāzē, tad jāveic ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Savukārt, ja izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta Latvijā nereglamentētā profesijā, Akadēmiskās informācijas centram var lūgt vienīgi akadēmisko izziņu par ārvalstī iegūto izglītību.

Vai var veikt abas – akadēmisko un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu?

Var veikt abas - gan akadēmisko atzīšanu, gan profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ja tas ir nepieciešams. Taču vairumā gadījumu tas nav nepieciešams. Lai strādātu reglamentētā profesijā Latvijā, noteikti jāveic ārvalstī iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Savukārt, akadēmisko izziņu izsniedz, ja piemēram, izglītības dokumenta īpašnieks vēlas arī paralēli darbam turpināt studijas Latvijā.

Kādā veidā varu iesniegt dokumentus akadēmiskajai vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanai?

Dokumentus akadēmiskajai atzīšanai un ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai var iesniegt trīs veidos:

  • klātienē, Dzirnavu ielā 16/k2, Rīgā, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  • pa pastu, iesniegumam pievienojot dokumentu notariāli apliecinātas kopijas;
  • elektroniski, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.

Kādas ir akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas izmaksas?

48,38 EUR – akadēmiskā atzīšana.
240,00 EUR – profesionālās kvalifikācijas atzīšana.