Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Iepriekš iegūto diplomu pielīdzināšana

Akadēmiskās informācijas centrs pieņem lēmumu par tādas Latvijā iegūtas augstākās izglītības pielīdzināšanu Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un kvalifikācijām, kas iegūta, balstoties uz tiesisko regulējumu, kurš bija spēkā līdz 2000.gada 26.decembrim. Pielīdzināšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta 2023.gada 21. februāra noteikumi Nr. 71 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”.

Persona, kas vēlas pielīdzināt savu iepriekš iegūto augstāko izglītību, iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā (Dzirnavu iela 16/k2, Rīga (ieeja no Strēlnieku ielas)) iesniegumu (to var rakstīt brīvā formā vai izmantot AIC paraugu) un uzrāda diploma un sekmju izraksta oriģinālu, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, persona iesniegumam pievieno iepriekš iegūtas augstākās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas, kas noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Ja personai šobrīd ir cits vārds vai uzvārds nekā diplomā, iesniegumam jāpievieno tā dokumenta kopija, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  • pirmdienās no plkst. 14.00 – 17.00
  • otrdienās 9.00 – 13.00
  • ceturtdienās no plkst. 13.00 – 17.00

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties, zvanot 67225155.

Elektroniski parakstītus iesniegumus lūdzam sūtīt uz e-pastu aic[]aic.lv vai uz Akadēmiskās informācijas centra oficiālo e-adresi.

Lēmuma pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.

Izglītības pielīdzināšana ir maksas pakalpojums. Ministru Kabineta 2022.gada 14. jūlija noteikumos Nr.430 “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” noteiktā maksa ir 23,25 EUR.