Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Latvijas ENIC/NARIC

Latvijas ENIC/NARIC

Akadēmiskās informācijas centrs kopš 1995. gada ir Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes/UNESCO diplomatzīšanas tīklā ENIC un Eiropas Savienības diplomatzīšanas tīklā NARIC.

Latvijas ENIC/NARIC īsteno šādas funkcijas:

  • veic ārzemju diplomu ekspertīzi Latvijā (atbilstoši Izglītības likuma 11.1.pantam),
  • sniedz informāciju par Latvijas izglītības sistēmu ENIC/NARIC tīklam, ārvalstu augstskolām, interesentiem Latvijā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu „Ārvalstu diplomu atzīšana”.

Informācijas institūcija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās

Akadēmiskās informācijas centrs kopš 2003.gada ir informācijas institūcija par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās (izņemot transporta jomu). Informācijas institūcija (atbilstoši likuma Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 56.panta 5.daļai):

  • nodrošina tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt ārvalstīs, informāciju par attiecīgo valstu normatīvajiem aktiem, prasībām, informācijas institūcijām un kompetentām institūcijām reglamentēto profesiju jomā;
  • nodrošina informāciju par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, profesionālās ētikas prasībām, akadēmiskajām un profesionālajām prasībām izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentēto profesiju jomā;
  • pieņem no pretendentiem likumā noteiktos dokumentus kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai un nodod tos kopā ar savu izziņu institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās;
  • paziņo pretendentam institūciju, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, pieņemtos lēmumus.

AIC nepieņem lēmumus par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

AIC izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā (atbilstoši MK 2006.gada noteikumiem NR.128)

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu „Ārvalstu diplomu atzīšana”.