Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs

Kas pieņem lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu citās valstīs? 


Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. 

Kur iegūt informāciju par akadēmiskās atzīšanas procedūru citās valstīs? 


Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC

Valstīs, kurās nav ENIC/NARIC, informāciju parasti var iegūt tās Izglītības ministrijā. 

Kur iegūt informāciju par Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī?


Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir nepieciešama tad, ja konkrētā profesija uzņemošajā valstī ir reglamentēta (arī tad, ja tā nav reglamentēta Latvijā). Saraksts ar reglamentētajām profesijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un to kompetentajām institūcijām ir pieejams Eiropas Komisijas reglamentēto profesiju datu bāzē. Informācija šajā datu bāzē var būt nepilnīga, tāpēc ieteicams kontaktēties arī ar konkrētās valsts informācijas centru. Informācijas centri sniedz informāciju arī par atzīšanas procedūru un lēmumus pieņemošajām institūcijām konkrētajā valstī. 

Kas Latvijā izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs 


Papildu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ārvalstu atbildīgās iestādes var prasīt arī, piemēram, darba pieredzi vai profesionālo pārkāpumu neesamību apliecinošus dokumentus. 

Ministru Kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.128 „Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" nosaka Latvijas institūcijas, kas izdod dokumentus par personas tiesībām darboties konkrētā profesijā, par darba pieredzi, par disciplinārpārkāpumiem, par administratīvajiem un kriminālsodiem, par bankrota neesamību. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem 

  • izziņas par profesionālo pieredzi un tiesībām darboties nereglamentētā profesijā Latvijā, kā arī par Latvijā izdotu izglītības dokumentu statusu izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs; 
  • izziņas par profesionālo pieredzi un tiesībām darboties reglamentētā profesijā Latvijā, kā arī par to, ka personai nav ierobežotas vai liegtas tiesības darboties šajā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ, izsniedz institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības (vai Veselības inspekcija atsevišķos gadījumos); 
  • izziņas par to, ka personai nav bijuši administratīvie pārkāpumi un kriminālsodāmība, izsniedz Iekšlietu ministrijas informācijas centrs; 
  • izziņas par to, ka persona nav bankrotējusi, izsniedz Uzņēmumu reģistrs. 

Pirms pieprasīt kādu no minētajām izziņām, uzņemošās valsts kompetentajā iestādē jāpārliecinās, ka šāda izziņa patiešām ir nepieciešama, jo dažādu valstu un dažādu iestāžu prakse mēdz atšķirties.