Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra

2008.gada aprīlī Eiropas Parlaments un Padome apstiprināja Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) ir vienota astoņu līmeņu Eiropas atsauces sistēma, kuras mērķis ir veicināt mūžizglītību un sekmēt iedzīvotāju starpvalstu mobilitāti. Nodrošinot atsauces punktus Eiropas valstu kvalifikācijām, ar EKI palīdzību var veiksmīgāk salīdzināt un saprast dažādu Eiropas valstu izglītības kvalifikācijas.

EKI līmeņi nav saistīti ar konkrētām izglītības kvalifikācijām vai izglītības programmām, bet gan norāda uz pakāpi, kādā mācīšanās laikā persona ir apguvusi zināšanas, prasmes un kompetences.

Vairāk informācijas par EKI ieviešanu Latvijā skatīt NKP mājaslapā.

Vairāk informācijas par EKI skatīt EKI mājaslapā.