Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Kredītpunktu sistēma

Latvijā augstākajā izglītībā tiek lietoti kredītpunkti, kas tiek pielīdzināti Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktiem. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms.

Pārrēķinot ECTS, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunkti (60 ECTS).