Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

2010.gada oktobrī tika apstiprināti grozījumi MK 2008.gada decembra noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (2017. gada 13. jūnijā tos aizstāja MK noteikumi Nr. 322 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”), kuri ietver pastāvošo formālās izglītības programmu pielīdzināšanu atbilstošam EKI līmenim. Jaunajos noteikumos tika iekļauta tabula ar astoņu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmeņu noslēguma prasību aprakstiem.

Latvijas izglītības kvalifikācijas un atbilstošie LKI līmeņi

Izglītības dokumenti (kvalifikācijas) LKI līmenis
Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas skolēniem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)  1. 
Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē) 
 2. 
Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē)
 3. 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)
 4. 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas izglītība, studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi)  5. 
Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (studiju ilgums pilna laika studijās - vismaz 4 gadi) 
 6. 
Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums - vismaz 5 gadi) 
 7. 
Doktora diploms
Profesionālā doktora diploms mākslās
 8.


Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, līdzīgi kā Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra, sastāv no astoņiem atsauces līmeņiem un aptver visas izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā un augstākā izglītība) un veidus (vispārējā, profesionālā, akadēmiskā).

Vairāk informācijas par LKI izveidošanu skatīt NKP mājaslapā.