Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Iepriekš iegūto diplomu pielīdzināšana

2012.gada 2. martā stājas spēkā Ministru kabineta 2012.gada 28. februāra noteikumi Nr. 142 Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā grādi un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā (arī PSRS laikos) iegūtas pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās 2000.gada 26. decembrī, pielīdzināmas Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām un šīs pielīdzināšanas nosacījumus.

Šie noteikumi neattiecas uz PSRS un Latvijā iegūtu vidējo speciālo (profesionālo) izglītību, ko realizēja tehnikumi, profesionāli tehniskās vidusskolas, arodskolas, māsu skolas, pedagoģiskās skolas u.c.

Persona, kas vēlas pielīdzināt savu iepriekš iegūto augstāko izglītību, iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā (Dzirnavu iela 16/k2, Rīga) iesniegumu (to var rakstīt brīvā formā vai izmantot AIC paraugu) un uzrāda diploma un sekmju izraksta oriģinālu, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja personai šobrīd ir cits vārds vai uzvārds nekā diplomā, tad iesniegumam jāpievieno tā dokumenta kopija, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  • pirmdienās no plkst. 14 - 17
  • Otrdienās 9.00 - 13.00
  • ceturtdienās no plkst. 13 - 17

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties.


Ja iesniegumu sūta elektroniski, tad gan iesniegumam, gan pievienotajām diploma kopijām jābūt noformētām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Diploma pielīdzināšana ir maksas pakalpojums. Ministru Kabineta noteiktā maksa ir 23,25 EUR. Skatīt AIC cenrādi.

Valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā lūdzam iespēju robežās iesniegumus sūtīt elektroniski uz e-pastu 142[]aic.lv vai aic[]aic.lv vai caur www.latvija.lv izveidoto e-adresi.