Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Cenrādis

Akadēmiskās informācijas centra (AIC) pakalpojumu cenrādis izveidots, balstoties uz Ministru kabineta 2018.gada 11. decembra noteikumiem Nr. 778 „Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Cenrādis par sniegtajiem diplomatzīšanas pakalpojumiem:

  • par ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzi (viena izziņa) – euro 41,00* (četrdesmit viens euro, 00 centi);
  • par Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās (viens lēmums) – euro 21,41* (divdesmit viens euro, 41 centi).

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotas vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.


Iekšējie noteikumi par nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādiInformāciju par augstākās izglītības akreditāciju skatīt AIKA mājaslapā.