Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
2019

Nacionālā Europass centra tīmekļa vietnes risinājuma izstrāde un ieviešana

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/4/EK
Paziņojums ievietots: 23.09.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Jānis Mārtužs
Tālrunis: +371 29233895
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā Europass centra tīmekļa vietnes risinājuma izstrāde un ieviešana.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 07. oktobris, pulksten 13.00, faktiskajā adresē: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā
AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/3
Paziņojums ievietots: 07.06.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Antra Ricika
Tālrunis: +371 29277309
Elektroniskā pasta adrese: antra [] amberbroker.lv, iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Pasūtītāja darbiniekiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 19.jūnijs, pulksten 16.00, faktiskajā adresē: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Rezultāti

Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) iepirkumā ar ID Nr. AIC 2019/3 „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” 2019. gada 29. jūlijā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no diviem pretendentiem – Apdrošināšanas akciju sabiedrības „BALTA” un AAS „BTA Baltic Insurance Company”.

Iepirkuma komisija nolēma, ka iepirkumā „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” (ID Nr. AIC 2019/3) saimnieciski izdevīgākais ir piedāvājums ar kopējo līgumcenu EUR 14 459.18 un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt AAS „BTA Baltic Insurance Company”.

Iepirkuma dokumentācija EIS mājaslapā

 


 

Latvijas kvalifikāciju datubāzes uzlabojumu un interaktīvā rīka izstrāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/2/EK
Paziņojums ievietots: 17.05.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Aleksandra Ivanova
Tālrunis: +371 29492819
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Latvijas kvalifikāciju datubāzes uzlabojumu izstrāde un interaktīvā rīka izstrāde, izmaiņu un izstrādes garantijas uzturēšana saskaņā ar Nolikumu, kā arī nepieciešamības gadījumā papildu uzlabojumu un papildinājumu veikšana.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 28.maijs, pulksten 13.00, faktiskajā adresē: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā

Rezultāti

Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” iepirkuma Nr. AIC 2019/2/EK „Latvijas kvalifikācijas datubāzes uzlabojumu un interaktīvā rīka izstrāde ” iepirkuma komisija š.g. 13.jūnijā pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA „Turn.lv” ar līgumcenu (bez PVN): par interaktīvā rīka izstrādi - 4016,95 EUR, par datubāzes uzlabojumu izstrādi – 15 335,15 EUR, izmaiņu pieprasījumu darba stundas likme - 30,00 EUR.

Paziņojums par rezultātiem EIS mājaslapā publicēts 14.06.2019.

 


 

E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija)

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/1/ESF
Paziņojums ievietots: 02.05.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: +371 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija) atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2019. gada 9.maijs, pulksten 9.00, AIC telpās Dzirnavu ielā 16., 3.stāvā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.maijs, pulksten 10.00

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā