Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
AURBELL

                                            

Automātiskā atzīšana starp Igauniju, Latviju un Lietuvu – AURBELL


AURBELL projektu īsteno Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas diplomatzīšanas ENIC/NARIC tīkla pārstāvis sadarbībā ar Archimedes Foundation – Igaunijas ENIC/NARIC un Center for Quality Assurance in Higher Education (SKVC) – Lietuvas ENIC/NARIC.

 

Projekta galvenais mērķis ir izpētīt diplomatzīšanu regulējošos normatīvos aktus un tās kārtību Baltijas valstīs un izvērtēt iespējas ieviest atvieglotas akadēmiskās atzīšanas starp Igauniju, Latviju un Lietuvu.

Vēl viens AURBELL projekta mērķis ir pārskatīt Līgumu starp Igaunijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā (noslēgts 2000. gadā), lai izstrādātus priekšlikumus šī līguma grozījumiem, ietverot ar automātisko kvalifikāciju atzīšanu saistītos aspektus.

Projekta ietvaros īstenotas sekojošas aktivitātes:

  1. Pētījums un pētījuma ziņojuma izstrāde, kurā aplūkotas izglītības sistēmas Baltijas valstīs, analizēti atzīšanu regulējošie normatīvie akti un tās procedūras, lai izvērtētu automātiskās atzīšanas nozīmi Baltijas valstīs;
  2. Konsultāciju process un rezultātu izplatīšana tiek veidota, lai apspriestu pētījuma rezultātus ar iesaistītajām pusēm un diplomatzīšanas ENIC-NARIC tīkliem;
  3. Priekšlikumi par automātisko atzīšanu Baltijas valstīs, kas adresēti izglītības ministrijām, pirmkārt, ietvers ieteikumus par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar automātisko atzīšanu un tālāko sadarbību; otrkārt, ieteikumi par grozījumiem līgumā starp Baltijas valstīm par izglītības kvalifikāciju atzīšanu (2000);
  4. Starptautiska konference, lai rosinātu plašāku diskusiju par projekta rezultātiem un automātiskās atzīšanas iespējām.

AURBELL projekts notiek ar Eiropas Savienības Erasmus+ NARIC programmas atbalstu.

AURBELL rezultāti

Projekta ietvaros izstrādāts salīdzinošā pētījuma ziņojums „Automātiskā atzīšana starp Igauniju, Latviju un Lietuvu”.


EN versija                                                LV versija (bez pielikumiem)                         LT versija (bez pielikumiem)
                                     


Materiāli no starptautiskās konferences „Automātiskā atzīšana: potenciāls un izaicinājumi”, kas norisinājās 2016.gada 21. martā, pieejami šeit.


Projekta ietvaros tika sagatavots  Priekšlikums par automātisko atzīšanu Baltijas valstīs (EN).