Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Konference 28.02.2020


Noslēgusies starptautiskā DASCHE („Sociālo kompetenču izveide, novērtēšana un apstiprināšana augstākajā izglītībā”) projekta konference Varšavā, 2020.gada 28.februārī 


Starptautiskā DASCHE projekta konference „Sociālās kompetences – tradicionālās augstākās izglītības misija jaunā dimensijā” notika Varšavā, 2020.gada 28.februārī. 


„Sociālās kompetences – tradicionālās augstākās izglītības misija jaunā dimensijā” 

Varšava, 2020.gada 28.februāris

Varšavas ekonomikas augstskola, galvenā zāle, Aleje Niepodległości 162, Varšava 


Īstenojot trešo universitātes misiju – kalpot sabiedrībai, jākoncentrējas gan uz pašreizējiem, gan nākamajiem izaicinājumiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar rūpniecības revolūciju 4.0. Lai risinātu šos izaicinājumus, universitātēm būtu efektīvi jāizmanto to pētniecības un izglītības potenciāls un jāievēro ilgtspējīgas attīstības mērķi. 

Strauji mainīgajiem darba apstākļiem un sociālajām struktūrām nepieciešami indivīdi, kuri aktīvi veido savu lomu sabiedrībā. Augstākās izglītības iestādes ir atbildīgas par absolventu sagatavošanu ne tikai darba tirgum, bet arī (un, iespējams, visvairāk) par apgaismotiem un aktīviem sabiedrības locekļiem. Augstākās izglītības studentiem un absolventiem ir būtiska loma kultūras, cilvēces un demokrātijas attīstībā un uzturēšanā – sociālās kohēzijas attīstībā, atstumtības un ekstrēmisma novēršanā. 

Projekts DASCHE atbalsta ideju stiprināt universitāšu darbības sociālo dimensiju un nodrošināt studentus ar prasmēm, kas nepieciešamas aktīvai iesaistei, vienlaikus ļaujot viņiem gūt panākumus strauji mainīgajā darba tirgū un citās jomās, kurās viņi dzīvo tagad un dzīvos nākamajās desmitgadēs. Projektā DASCHE tika pētīts, kā Eiropas augstākās izglītības iestādes attīsta šādas kompetences – mēs tās plaši saucam par sociālajām kompetencēm. Mūsu pētījums liecina, ka sociālās kompetences ir kritiskas visām augstākās izglītības iestādēm un to ieinteresētajām pusēm, kaut arī nav vienotas definīcijas, ko šīs sociālās kompetences nozīmē – ir nepieciešamas debates un pārdomas par sociālajām kompetencēm. 

  • Vai Eiropas un valstu sabiedrības ir gatavas stāties pretī šodienas un nākotnes izaicinājumiem? Demogrāfija? Klimats? Automatizācija? Politika? 
  • Kā mēs varam sagatavot savus studentus nezināmajai nākotnei?  
  • Ko vajadzētu piedāvāt mācīšanas un mācīšanās procesā? Vai zināšanas un prasmes ir pietiekošas? Kas vēl ir īpaši svarīgi? 
  • Kāda šajā jomā ir atbildība augstākajai izglītībai? Kāda ir augstākās izglītības vērtība? Īpaši ilgtermiņā. 

DASCHE projekta noslēguma konferencē mēs vēlējāmies nodrošināt platformu diskusijām par šiem jautājumiem. 

Mēs arī vēlējāmies izcelt jūsu projektus un idejas, kas veltītas sociālo kompetenču mācīšanai un apguvei ne tikai darba tirgus un profesionālo iemaņu kontekstā, bet arī kritiskai iesaistei, sociālajai apziņai un iespēju palielināšanai, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem.  

Konferences prezentācijas un projekta gaitā izstrādātā brošūra pieejama DASCHE projekta mājaslapā.