Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
DEQAR CONNECT

DEQAR CONNECT projekts „Kvalitātes novērtēšanas pārklājuma un sasaistes nodrošināšana Eiropas augstākās izglītības telpā ar DEQAR”  


Projekta īstenošanas periods: 2020.gada marts –2022.gada februāris 

Erasmus + programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs - Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) piedalās projektā „DEQAR CONNECT – Kvalitātes novērtēšanas pārklājuma un sasaistes nodrošināšana Eiropas augstākās izglītības telpā ar DEQAR”. 

2018.gadā EQAR izveidoja Ārējās kvalitātes novērtēšanas rezultātu datubāzi – DEQAR – ar mērķi stiprināt caurskatāmību un pieejamību kvalitātes novērtēšanas rezultātiem. Datubāze padara redzamāku arī to, kā Eiropas augstākās izglītības telpas (EAIT) valstīm ir izdevies īstenot EAIT pamata apņemšanos, ka visās augstākās izglītības iestādēs tiek veikta regulāra ārējās kvalitātes novērtēšana saskaņā ar Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanā EAIT (ESG) principiem. DEQAR datubāze šobrīd apkopo vairāk nekā 30 000 ārējas kvalitātes novērtēšanas rezultātus aptverot vairāk nekā 2 000 augstākās izglītības iestādes no 39 EAIT valstīm. 


Mērķis: DEQAR CONNECT projekta mērķis ir aptvert divas no EAIT pamata apņemšanās, atbalstot kvalitātes novērtēšanu un atzīšanu EAIT ietvaros. Mērķim ir divi virzieni: 

 1. DEQAR CONNECT projekts paplašinās to valstu sarakstu, kuras šobrīd nav pārstāvētas DEQAR datubāzē, atbalstot to aģentūru dalību, kurām nebija iespējas pievienoties pirmajā projekta DEQAR fāzē; 
 2. DEQAR CONNECT projekts stiprinās sasaisti, izmantojot esošās sinerģijas un izpētot jaunas iespējas izmantot DEQAR datus tieši atzīšanas darbā, elektroniski parakstītu izglītības dokumentu (digital credentials) datu iegūšanā u.c. 

Galvenie uzdevumi un aktivitātes: 

DEQAR CONNECT projekta pirmā virziena uzdevumi: 

 • Atbalstīt tās kvalitātes nodrošināšanas aģentūras, kuras nesaņēma atbalstu pirmajā DEQAR projekta fāzē; 
 • Sniegt aģentūrām speciālistu atbalstu un konsultācijas, veidojot sasaisti ar DEQAR; 
 • visās iesaistītajās aģentūrās ieviest efektīvas metodes datu nodošanai DEQAR. 

DEQAR CONNECT projekta otrā virziena uzdevumi: 

 • integrēt informāciju, kas pieejama DEQAR, atzīšanas darbā; 
 • veicināt DEQAR kvalitātes nodrošināšanas datu izmantošanu EUROPASS akreditācijas datubāzē; 
 • izpētīt tālākās digitālo un datu platformu un iniciatīvu sasaistes iespējas. 

Abiem projekta virzieniem caurvijas šādi DEQAR CONNECT projekta uzdevumi: 

 • atbalstīt Boloņas tematiskās darba grupas (vai to sekojošajās struktūras pēc 2020.gada esošā Boloņas darba grupas sastāva) aktivitātes saistībā ar kvalitātes nodrošināšanu un atzīšanu; 
 • nodrošināt DEQAR datubāzes atpazīstamību un atbilstību saskaņā ar visām iesaistītajām pusēm (sadarbības partneriem). 

Projekta partneri: 

 • Koordinators: EQAR  
 • Pieredzējušās kvalitātes novērtēšanas aģentūras: ASHE (Horvātija, vadošais partneris), NVAO (Flandrija) 
 • ENIC-NARIC partneri: CIMEA (Itālija, vadošais partneris), CNRED (Rumānija), CIEP (Francija), Nuffic (Nīderlande)  
 • Projekta jaunpienācējas - kvalitātes novērtēšanas aģentūras: ACQUIN (Vācija), ACSUCYL (Spānija), AEQES (Beļģija, franču kopiena), AIC (Latvija), ANQA (Armēnija), AQ (Austrija), CTI (Francija, inženierzinātnes), EAEVE (Eiropa, veterinārā nozare), HAC (Ungārija), IAAR (Kazahstāna), IQAA (Kazahstāna), MusiQuE (Eiropa, mūzikas nozare), NCEQE (Gruzija), NCPA (Krievija), NVAO (Nīderlande), SKVC (Lietuva) 
 • Asociētie partneri (sadarbības partnerorganizācijas): ENQA, ESU, EUA, EURASHE 


DEQAR CONNECT projekta mājaslapa.