31.01.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

Liepājas Universitātes studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” laika periodā no 30.janvāra līdz 3.februārim vērtē eksperti no Bulgārijas Īrijas un Latvijas.

Rīgas Tehniskajā universitātes studiju virzienu “Arhitektūra un būvniecība” laika periodā no 30.janvāra līdz 4.februārim vērtē eksperti no Grieķijas, Beļģijas, Īrijas, Lietuvas un Latvijas.

Pirms vizīšu uzsākšanas Liepājas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē ekspertiem bija iespēja uzzināt padziļinātāku informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, augstākās izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu Latvijā, studentu skaitu un izmaiņām pēdējos gados, studiju virzieniem, kā arī kvalitātes nodrošināšanas attīstības procesu Latvijā.31.01.2017.