02.05.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs turpina ekspertu mācības par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu

2018. gada aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros jau trešo reizi organizēja ekspertu mācības par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu.

Mācības tiek organizētas ar mērķi sagatavot ekspertus studiju virzienu un augstskolu akreditācijai, studiju programmu licencēšanai, kā arī informēt par novērtēšanas procedūru un ekspertu darba principiem.

Mācību laikā eksperti tika iepazīstināti ar augstākās izglītības novērtēšanas procedūrām Latvijā, to principiem un kritērijiem, ekspertu atlasi un darba principiem. Savukārt Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra (SKVC) direktore, projekta eksperte Nora Skaburskiene dalījās pieredzē par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesiem Lietuvā un iepazīstināja ar Eiropas Standartiem un vadlīnijām augstākās izglītības telpā (ESG-2015) un to pielietojumu novērtēšanas procesā.

Mācību praktiskajā daļā “Studiju virzienu kvalitātes novērtēšanas praktiskie aspekti” uzsvars tika likts uz tādu iemaņu apgūšanu kā intervēšanas prasmes un ekspertu rekomendāciju sagatavošana.

Kopumā ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir apmācīti 172 eksperti.

 

 

 


02.05.2018.