05.06.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centra seminārs „Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākās izglītības telpā”

2018.gada 29.maijā norisinājās Akadēmiskās informācijas centra seminārs „Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākās izglītības telpā”.

Semināra norises laiks tika izvēlēts uzreiz pēc Eiropas valstu augstākās izglītības ministru, augstskolu pārstāvju un studentu tikšanās 24.-25. maijā Parīzē, kurā izskatīja 2017.-2018. periodā paveikto un arī to, kas šajā laikā netika paveikts.

Semināra īpašais viesis bija Dr. Una Strand Vidarsdottir, Boloņas procesa 48 valstu vadības grupas (BFUG) dalībniece un Islandes Izglītības, zinātnes un kultūras ministrijas vecākā padomniece, kā arī Eiropas darba grupas, kas analizēja laika periodā 2015.-2018. paveikto, vadītāja. Semināra laikā viņa prezentēja arī komunikē, ko ministri, augstskolu pārstāvji un studenti vienojās paveikt līdz 2021. gadam.

Savukārt, par jaunākajām tendencēm kvalitātes vērtēšanā Eiropā augstākās izglītības telpā pastāstīja Aurelija Valeikiene, Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra direktora vietniece, projekta eksperte.

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Dace Jansone pastāstīja par Boloņas procesa ieviešanu Latvijā periodā 2018.-2021. augstākās izglītības reformu kontekstā.

Augstākās izglītības padomes pārstāvji sniedza informāciju par to, kā ziņojamā “Eiropas augstākās izglītības telpa 2018. gadā” izskatās Latvija un Latvijas studentu apvienības pārstāvji informēja par Boloņas procesu studentu skatījumā.

Seminārā piedalījās 71 dalībnieks, kopumā pārstāvot 31 augstākās izglītības iestādi.

Seminārs tika noorganizēts ESF projekta „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros.


 

 


05.06.2018.