08.02.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

No 6. februāra līdz 9. februārim studiju virzienu vērtēšana notiek Rīgas Celtniecības koledžā un Vidzemes augstskolā.

Rīgas Celtniecības koledžas studiju virzienu “Arhitektūra un būvniecība” laika periodā no 6.februāra līdz 8.februārim vērtē eksperti no Latvijas un Lietuvas.

Vidzemes augstskolas studiju virzienu “Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācija” laika periodā no 6. februāra līdz 9.februārim vērtē eksperti no Īrijas un Latvijas.

Pirms vizīšu uzsākšanas ekspertiem bija iespēja uzzināt padziļinātāku informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, augstākās izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu Latvijā, studentu skaitu un izmaiņām pēdējos gados, studiju virzieniem, kā arī kvalitātes nodrošināšanas attīstības procesu Latvijā.


   


08.02.2017.