10.10.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizē ekspertu apmācības par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu

2017. gada 28. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros jau otro reizi organizēja ekspertu apmācības. Tās paredz pilnveidot ekspertu, studējošo un darba devēju pārstāvju zināšanas par Eiropas standartiem un vadlīnijām augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015), Latvijas tiesību aktiem akreditācijas un licencēšanas procesa īstenošanai, kā arī studiju virzienu un augstākās izglītības iestāžu akreditācijas praktisko norisi.

Apmācību laikā ekspertiem tika sniegts teorētisks ieskats par akreditācijas un licencēšanas procesu, ESG 2015 un to pielietojumu novērtēšanas procesā, kā arī ekspertu darba principiem. Apmācību ietvaros pieredzē dalījās Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra (SKVC) direktore un eksperti, kas jau ir piedalījušies studiju virzienu novērtēšanas procesā. Seminārā piedalījās 81 dalībnieks, tai skaitā 14 Latvijas Studentu apvienības deleģētie pārstāvji un 10 Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji.

2017. gada 4., 5. un 6. oktobrī notika praktiskās apmācības “Studiju virzienu kvalitātes novērtēšanas praktiskie aspekti”, uz kuru tika aicināti eksperti, kas guvuši teorētisku ieskatu kvalitātes novērtēšanas procesos. Apmācību norise tika organizēta grupās. Apmācību noslēgumā eksperti saņēma sertifikātus.

     

     


10.10.2017.