13.04.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros piecās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas

Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens deleģētais eksperts no Latvijas Darba devēju konfederācijas un viens deleģētais eksperts no Latvijas Studentu apvienības.

2017. gada 10. aprīlī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par studiju virziena akreditāciju šādām augstākās izglītības iestādēm:

Daugavpils Universitātes studiju virzienam “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi;

Vidzemes augstskolas studiju virzienam “Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācija”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi;

Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienam “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi;

Banku augstskolas studiju virzienam “Ekonomika”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi; 

Rīgas Celtniecības koledžas studiju virzienam “Arhitektūra un būvniecība”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi.


13.04.2017.