13.06.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

AIKA ir jauna vizuālā identitāte!

Ņemot vērā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) un tā departamenta – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) attīstību starptautiskā vidē, AIKA ir izstrādāta jauna vizuālā identitāte.

Kā atzīst vadošie Eiropas augstākās izglītības eksperti – Latvija pēdējo gadu laikā ir sasniegusi jaunus panākumus augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā, to apliecina arī AIKA kļūšana par ENQA un EQAR biedru. Tādējādi pārliecinot AIC, ka ir nepieciešamas arī mūsdienu prasībām atbilstošas pārmaiņas AIKA vizuālajam tēlam.


“AIKA ir izstrādāts jauns logotips, kas ir veidots no aģentūras nosaukuma abreviatūras, un “i” burta vietā tiek attēlota stilizēta bāka, kas rada asociācijas ar aģentūras darbību. AIKA logotipa zilā krāsa simbolizē aģentūras uzticamību, pastāvību un apņēmību. Jaunā vizuālā identitāte ir realizēta jau AIKA jaunajā mājaslapā un tiek iestrādāta AIKA vizuālajos materiālos,” informē AIKA vadītāja vietniece Jolanta Silka.

AIKA jaunā mājaslapa – www.aika.lv


Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) ir AIC departaments, kas pēdējo četru gadu laikā ir nodrošinājis ne tikai augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, bet arī kvalitātes pilnveidi, semināru un konferenču organizēšanu, iesaistot visas ieinteresētās puses, kā arī veicis starptautisko pieredzes apmaiņu, lai varētu pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un aģentūras darbu. AIKA ir ENQA un EQAR biedrs un tas sniedz lielu motivāciju virzīties uz priekšu, attīstot dialogu ar augstskolām, studentiem un nozaru speciālistiem un nodrošinot Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju.

AIKA savu darbību sāka 2015. gada 1. jūlijā kā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) aģentūra. AIKA kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Vizuālā identitāte un mājaslapa ir izstrādāta un pilnveidota Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.


13.06.2019.