13.12.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”

2017.gada 8.decembrī norisinājās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētais seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis informēja par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kvalitātes elementiem augstākajā izglītībā, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un tās monitoringu, kā arī problēmām, kas tiktu risinātas ar augstākās izglītības monitoringa sistēmas izveidi.

Saskaņā ar Standartiem un vadlīnijām Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām ir noteiktas funkcijas, kas jāveic attiecībā uz informācijas analīzi un pēcnovērtējuma aktivitātēm, kas var tikt iekļautas nacionālā augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā. Ieskatu par savām funkcijām kvalitātes monitoringā sniedza Akadēmiskās informācijas centra eksperti, savukārt Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra pārstāves dalījās pieredzē, kā tiek iegūti un apkopoti dati par Lietuvas augstākās izglītības kvalitāti.

Seminārā tika diskutēts par e-platformas izveidi, kas plānota kā atbalsta instruments akreditācijas un licencēšanas procesa īstenošanai, nodrošinot dokumentu apriti, datu uzkrāšanu un pēcnovērtējuma aktivitāšu uzraudzību. Augstākās izglītības padomes pārstāvji sniedza ieskatu tajā, kādu publisko informāciju sniedz kvalitātes nodrošināšanas aģentūras citās valstīs. 

Seminārā piedalījās 62 dalībnieki, pārstāvot 43 dažādas institūcijas, tai skaitā 39 augstākās izglītības iestādes, Izglītības un zinātnes ministriju, Augstākās izglītības padomi, Latvijas Studentu apvienību un Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centru.

 

   

   

13.12.2017.