15.02.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

No 13. februāra līdz 18. februārim studiju virzienu vērtēšana notiek Banku augstskolā, Latvijas Universitātē, Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā un Ventspils augstskolā.

Banku augstskolas studiju virzienu “Ekonomika” llaika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Slovēnijas un Lietuvas.

Latvijas Universitātes studiju virzienu “Ģeogrāfija un zemes zinātne” laika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Polijas.

Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienu “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” laika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas un Spānijas.

Ventspils augstskolas studiju virzienu “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes” laika periodā no 13.februāra līdz 16.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Horvātijas, Lietuvas un Grieķijas.

Pirms vizīšu uzsākšanas ekspertiem bija iespēja uzzināt padziļinātāku informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, augstākās izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu Latvijā, studentu skaitu un izmaiņām pēdējos gados, studiju virzieniem, kā arī kvalitātes nodrošināšanas attīstības procesu Latvijā.

   15.02.2017.