18.04.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Seminārs AII “Kvalitātes novērtēšanas vadlīnijas, metodika un e-platforma”

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizēja semināru ciklu augstskolām/ koledžām par jaunajām kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām un e-platformu akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai.

Semināri notika 2019. gada 19. un 20. martā, 2. un 3. aprīlī. Semināros kopā piedalījās 100 dalībnieki no 50 augstskolām un koledžām, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

Semināra laikā dalībnieki tika informēti par Augstskolu likuma grozījumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kas stājušies spēkā 2019. gada 1. janvārī, ar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras izstrādātajām vadlīnijām un e-platformu novērtēšanas procedūru organizēšanai, kā arī ar aģentūras redzējumu studiju virzienu organizēšanai.


 

 

 
18.04.2019.