21.02.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

No 20.februāra līdz 25.februārim studiju virzienu vērtēšana notiek Daugavpils Universitātē, SIA “Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīgas Aeronavigācijas institūtā un Rīgas Stradiņa universitātē.

Daugavpils Universitātes studiju virzienu “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” laika periodā no 20.februāra līdz 23. februārim vērtē eksperti no Latvijas, Igaunijas un Austrijas.

SIA “Baltijas starptautiskā akadēmijas” studiju virzienu “Sociālā labklājība” laika periodā no 20.februāra līdz 23.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Beļģijas un Somijas.

Rīgas Aeronavigācijas institūta studiju virzienu “Transports un pakalpojumi” laika periodā no 20.februāra līdz 23.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Itālijas un Čehijas.

Rīgas Stradiņa universitātes studiju virzienu “Veselības aprūpe” laika periodā no 19.februāra līdz 25.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Lielbritānijas un Rumānijas.

Pirms vizīšu uzsākšanas ekspertiem bija iespēja uzzināt padziļinātāku informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, augstākās izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu Latvijā, studentu skaitu un izmaiņām pēdējos gados, studiju virzieniem, kā arī kvalitātes nodrošināšanas attīstības procesu Latvijā.

   

   


21.02.2017.