26.07.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

AIKA/AIC kļūst par pilntiesīgu ENQA biedru

Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācija (ENQA) ir pieņēmusi lēmumu par pilntiesīgu biedru atzīt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA), kas Latvijas augstākās izglītības nozarē ir vērtīgs lēmums turpmākajā nozares attīstībā un AIKA darbībā.

ENQA pieņemtais lēmums apliecina to, ka AIKA organizētajām augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanām var uzticēties gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolas, studējošie un citas ieinteresētās puses.

AIC Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra jau kopš darbības pirmsākumiem 2015. gadā mērķtiecīgi virzījusies uz darbības nodrošināšanu atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG), veicinot Latvijas augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanu un atzīšanu.

Lēmums par ENQA pilntiesīga biedra statusa piešķiršana uz turpmākajiem pieciem gadiem, nozīmē, ka AIC ir atzīts par pilnvērtīgu un uzticamu sadarbības partneri augstākās izglītības telpā.

AIC īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, lai pilnveidotu savu darbību un nodrošinātu iekļaušanos EQAR reģistrā.

26.07.2018.