26.09.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

27 augstākās izglītības iestādes ir apguvušas, kā sagatavot dokumentus jaunajā e-platformā

Jaunajā studiju virzienu novērtēšanas ciklā augstskolas un koledžas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumus varēs iesniegt elektroniski, izmantojot jauno e-platformu. Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) augustā un septembrī organizēja praktisku mācību semināru ciklu augstskolu un koledžu pārstāvjiem.

2020. gadā studiju virzienu novērtēšana plānota pieciem studiju virzieniem: “Psiholoģija”, “Tiesību zinātne”, “Ekonomika”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Augstskolas un koledžas, kurās īsteno šos studiju virzienus, tika aicinātas piedalīties seminārā par pašnovērtējuma ziņojumu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu e-platformā.

Semināra ietvaros AIC eksperti sniedza informāciju par e-platformas izmantošanu studiju virzienu novērtēšanas procedūras norisē, kā arī dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties e-platformas slēgtajā vidē. Semināra darbs tika organizēts astoņās nelielās grupās, kopumā tajā piedalījās 79 dalībnieki no 27 augstākās izglītības iestādēm.

E-platforma akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros. E-platformas publiskā daļa pieejama ikvienam interesentam - eplatforma.aika.lv.


 

 

26.09.2019.