27.08.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Ir izstrādāta e-platforma, kurā ikviens var iepazīties ar augstskolu, koledžu un studiju programmu akreditācijas un licenču datiem

Lai topošajiem un esošajiem studentiem būtu pieejama informācija par augstskolām, to studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēm, kā arī augstskolām būtu platforma, kurā iesniegt dokumentāciju un ekspertiem to vērtēt, Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir izstrādājis e-platformu eplatforma.aika.lv 

“Līdz šim augstskolām un koledžām studiju virzienu akreditācijai un studiju programmu licencēšanai nepieciešamā dokumentācija bija jāiesniedz papīra formā AIC lietvedim. Līdz ar e-platformas izveidi visu dokumentāciju iespējams iesniegt elektroniski, tādējādi paaugstinot darba efektivitāti. Tāpat ekspertiem visi dokumenti būs pieejami e-platformas slēgtajā daļā, kurā varēs sagatavot ekspertu atzinumu, “ norāda AIC valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa.

E-platformā ikviens varēs redzēt ne tikai informāciju par akreditāciju un licencēm, bet arī pašu vērtējumu, ekspertu atzinumus. Izveidotie atlases filtri ļaus atrast interesējošos studiju virzienus un programmas, informāciju par akreditāciju termiņiem un statistiku par studiju programmām.

Šobrīd ir noslēdzies e-platformas izstrādes pirmais posms, bet jau septembrī augstskolas un eksperti varēs uzsākt darbu e-platformas slēgtajā daļā, gatavojot dokumentus studiju virzienu akreditēšanas procesam.

E-platforma akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.

27.08.2019.