27.09.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Seminārs “Stratēģiskās partnerības loma augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai”

2018.gada 25.septembrī norisinājās Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Stratēģiskās partnerības loma augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai”.

Seminārs tika rīkots ar mērķi veicināt AII stratēģisko partnerību, lai uzlabotu studiju programmu un pētniecības kvalitāti, kā arī apzināt Latvijas un starptautisko pieredzi un izaicinājumus stratēģiskās partnerības veidošanā no AII, darba devēju, absolventu un studentu viedokļa.

Semināra pirmajā daļā augstskolu, koledžu un darba devēju pārstāvji dalījās pieredzē par augstākās izglītības iestāžu partnerību ar darba devējiem. Klātesošie varēja iepazīties ar Rīgas Tehniskās universitātes, Novikontas Jūras koledžas un Bornmutas universitātes (Lielbritānija) pieredzi. Par skatījumu no darba devēju puses pastāstīja AS Latvijas Finieris pārstāvis.

Semināra otrā daļa bija veltīta augstākās izglītības iestāžu stratēģiskai partnerībai pētniecībā studiju kvalitātes paaugstināšanai. Par sasaistes starp pētniecību un mācīšanu stiprināšanu pastāstīja Berlīnes Humboltu universitātes pārstāvis, reģionālās augstskolas pieredzē dalījās Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola un no darba devēju aspekta AS Latvenergo. Savu skatījumu stratēģiskās partnerības veidošanā sniedza arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Banku augstskolas Absolventu asociācijas pārstāvji.

Semināra noslēgumā norisinājās diskusija par stratēģiskās partnerības izaicinājumiem un risinājumiem, kurā piedalījās un uz klātesošo jautājumiem atbildēja Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas koledžu asociācijas, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Akadēmiskās informācijas centra pārstāvji.

Seminārā piedalījās 86 dalībnieki, kopumā pārstāvot 38 augstākās izglītības iestādes.


  

  


27.09.2018.