28.05.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā ir sasniegta jauna pakāpe!

Latvija pēdējo gadu laikā ir sasniegusi jaunus panākumus augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā - atzīst vadošie Eiropas augstākās izglītības telpas eksperti Akadēmiskās informācijas centra (AIC) piektdien organizētajā seminārā: AIKA Eiropas augstākās izglītības telpā: sasniegumi un izaicinājumi kvalitātes nodrošināšanā.

Šis bija viens no lielākajiem semināriem par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, kurā piedalījās Eiropas un Latvijas atbildīgo institūciju pārstāvji - Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs (EQAR), Eiropas Padomes Izglītības departaments, Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācija (ENQA), Izglītības un zinātnes ministrija, Rektoru padome, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Koledžu asociācija.

Latvijas augstākās izglītības kvalitāte ir novērtēta atzinīgi – esam kļuvuši par ENQA un EQAR biedru. Šī atzinība sniedz lielu motivāciju virzīties uz priekšu, attīstot dialogu ar augstskolām, studentiem un nozaru speciālistiem, lai nodrošinātu Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju,” norāda AIC valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) ir AIC departaments, kas pēdējo divu gadu laikā ir nodrošinājis ne tikai kvalitātes novērtēšanu, bet arī kvalitātes pilnveidi, semināru un konferenču organizēšanu, iesaistot visas ieinteresētās puses, kā arī veicis starptautisko pieredzes apmaiņu, lai varētu pilnveidot kvalitātes novērtēšanas sistēmu un aģentūras darbu.

EQAR prezidents Karls Ditrihs (Karl Dittrich) uzsver: „Esmu pārliecināts, ka dalība Eiropas kvalitātes nodrošināšanas telpā veicinās uzticēšanos Latvijas augstākajai izglītībai gan valsts, gan starptautiskā mērogā.

Lai AIKA varētu pretendēt uz uzņemšanu ENQA pilntiesīga biedra statusā un iekļaušanu EQAR, aģentūrai bija jāizpilda vairākas prasības, tajā skaitā jāizpilda nosacījums par diviem aktīvas darbības gadiem kopš darbības uzsākšanas, kā arī jādemonstrē pieredze ārējās kvalitātes novērtēšanas procesu organizēšanā atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām.

AIKA savu darbību sāka 2015. gada 1. jūlijā kā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) aģentūra. AIKA kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Seminārs notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.


  

                                     


28.05.2019.