08.06.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

CEENQA valdē ievēlēta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra

Lai pārrunātu Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā ieviešanu, 2018.gada 11. maijā notika Centrāleiropas un Austrumeiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīkla (CEENQA) ikgadējais seminārs. Savukārt 12. maijā CEENQA Ģenerālasamblejas jaunajā valdē tika ievēlētā arī pārstāve no Latvijas – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja vietniece Jolanta Silka.

Ikgadēja semināra laikā ieskatu ESG interpretācijā sniedza gan Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistra (EQAR) prezidents Karl Dittrich, gan arī Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) valdes locekle Christina Rozsnyai. Īpaša uzmanība tika pievērsta ESG standartam 3.4. “Tematiskā analīze”. Savā pieredzē par šī standarta ieviešanu dalījās Igaunijas augstākās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes aģentūra (EKKA) un Horvātijas zinātnes un augstākās izglītības aģentūra (ASHE).

12. maijā norisinājās Ģenerālasambleja, kuras laikā tika ievēlēta arī jauna CEENQA valde, kurā turpmāk būs pārstāve no Latvijas - Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja vietniece Jolanta Silka. CEENQA prezidenta pienākumus nākamajā gadā veiks Rumānijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras ARACIS pārstāve Cristina Ghiţulică, savukārt viceprezidenta pienākumus – Serbu republikas augstākās izglītības akreditācijas aģentūras (RS HEAA) pārstāve Duška Radmanovič.

CEENQA Ģenerālasamblejā tika apstiprināts 2017. gada finanšu pārskats, 2018. gada budžets, uzņemta viena biedrorganizācija – ECAQA (Kazahstāna) un divas organizācijas novērotāja statusā – HEPDAK (Turcija) un ZevA (Vācija). Tāpat tika sniegts pārskats par projektiem, kuros CEENQA ir iesaistīta un CEENQA biedrorganizācijas sniedza īsu ieskatu augstākās izglītības un kvalitātes nodrošināšanas aktualitātēs savās valstīs.


08.06.2018.