05.08.2016.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs 

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education/Centrālās un Austrumeiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīkls) biedrs.

CEENQA ir bezpeļņas asociācija, kuras misija ir veicināt partnerorganizāciju savstarpējo sadarbību, lai attīstītu un harmonizētu savstarpējās aktivitātes augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas jomā Centrālās un Austrumeiropas valstīs, tādējādi veicinot Eiropas augstākās izglītības telpas ieviešanu.

Akadēmiskās informācijas centram (AIC) šī ir nozīmīga sadarbība, kas sniegs iespēju piedalīties forumos par augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanu, iegūt informāciju par labas prakses piemēriem un pēdējām tendencēm augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā, dalīties pieredzē ar partneriem, sniegs iespēju organizēt CEENQA ekspertu vizītes, kā arī veicinās augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanu.

05.08.2016.