Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
EUniQ projekts

EUniQ projekts „Eiropas pieejas izstrāde (Eiropas) universitāšu tīklu visaptverošai kvalitātes nodrošināšanai” Projekta īstenošanas periods: 2019. gada marts - 2021. gada aprīlis (pagarināts līdz 2021.gada oktobrim)

Erasmus + programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) piedalās projektā „Eiropas pieejas izstrāde (Eiropas) universitāšu tīklu visaptverošai kvalitātes nodrošināšanai EUniQ”.  


Mērķis: izstrādāt kvalitātes nodrošināšanas aģentūru ceļvedi no vajadzību analīzes līdz izstrādātajai kvalitātes nodrošināšanas metodikai.  


Galvenie uzdevumi: izpētīt dažādas pieejas, lai novērtētu Eiropas universitāšu tīklu kvalitāti, demonstrēt iespēju organizēt Eiropas universitāšu tīklu novērtējumus, izstrādāt novērtēšanas metodoloģiju, kurā ņemta vērā pārnozaru politika, lai veiktu četrus Eiropas universitāšu izmēģinājuma novērtējumus tīkliem, un tādējādi sagatavot kvalitātes nodrošināšanas aģentūru ceļvedi, lai pārietu no vajadzību analīzes uz izstrādātu kvalitātes nodrošināšanas metodoloģiju. 


Projekta aktivitātes: 

 1. Metodikas pasākumi, kas organizēti, izstrādājot novērtēšanas sistēmu un izmēģinājuma novērtējumus, kā piemēram, projekta tīmekļa vietne, kvalitātes nodrošināšanas plāna izstrāde, Eiropas pieeja universitāšu tīklu visaptverošai kvalitātes nodrošināšanai, paneļu un novērtējuma ziņojumu veidnes, izmēģinājuma novērtēšanas sistēma, tiesiskais regulējums un Eiropas universitāšu ESG.  
 2. Pieredzes apmaiņas atbalsta aktivitātes, t.i., ceturkšņa Pieredzes apmaiņas informatīvais izdevums, Pieredzes apmaiņas Atbalsta un projekta uzsākšanas pasākums (2019. gada oktobris), Pieredzes apmaiņas un atgriezeniskās saites sniegšanas pasākums (2020. gada maijs) un Pieredzes apmaiņas Atbalsta un Informācijas izplatīšanas pasākums (2021. gada marts). 


Projekta partneri: 

 • Izglītības un apmācības ministrija, Flandrija (koordinators) - Beļģija / Flāmu kopiena 
 • Nīderlandes – Flandrijas Akreditācijas organizācija - Flandrija un Nīderlande 
 • Izglītības, sporta un zinātnes ministrija – Albānija 
 • Nacionālais profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs, nodibinājums - Armēnija 
 • Izglītības un zinātnes ministrija - Bulgārija 
 • Pētniecības un augstākās izglītības novērtēšanas Augstākā Padome - Francija 
 • Nacionālā universitāšu un pētniecības institūtu novērtēšanas aģentūra - Itālija 
 • Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta ministrija - Gruzija 
 • Akadēmiskās informācijas centrs - Latvija 
 • Nacionālā iestāde akreditācijai un kvalitātes nodrošināšanai - Serbija 
 • Slovēnijas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra - Slovēnija 
 • Zviedrijas Augstākās izglītības iestāde - Zviedrija 
 • Šveices akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas aģentūra - Šveice 
 • Nacionālās izglītības ministrija - Rumānija 
 • Eiropas universitāšu asociācija (EUA) 
 • Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācija (ENQA) 
 • Eiropas studentu savienība (ESU)

Plašāka informācija: EUniQ projekta mājaslapā