Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika




LIREQA projekts

LIREQA projekts: sasaistot akadēmisko atzīšanu un kvalitātes nodrošināšanu

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Erasmus + programmas (3.pamatdarbība: atbalsts politikas reformai) iniciatīvu politikas inovācijai, sniedzot atbalstu sadarbības projektiem, kas vērsti uz tālāku sadarbību politikas attīstības un Eiropas politikas jautājumos, ko vada augsta līmeņa organizācijas un valsts iestādes, lai stimulētu inovācijas politiku un sagatavotu to ieviešanu.

Projekta mērķis ir veicināt taisnīgu kvalifikāciju atzīšanu, izstrādājot ieteikumus akadēmiskās atzīšanas sasaistei ar iekšējo un ārējo kvalitātes nodrošināšanu. Šī projekta rezultāti ir saistīti ar pārskatīto Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (ESG) ieviešanu, ko apstiprinājuši Izglītības ministri Erevānā, 2015.gada maijā un kura ietver skaidru redzējumu institucionālās atzīšanas savienošanai ar Lisabonas atzīšanas konvencijas (LRC) principiem un sadarbības veicināšanai ar citām iestādēm, kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām, nacionālajiem ENIC/NARIC centriem.


Projekta aktivitātes:

  • Avotu izpēte un aptauju veikšana ENIC/NARIC centru, kvalitātes aģentūru, augstāko izglītības iestāžu ietvaros par pašreizējo situāciju un nākotnes redzējumu
  • Ieteikumu izstrāde, lai nodrošinātu taisnīgu kvalifikāciju atzīšanu caur kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem
  • Projekta rezultātu apstiprināšana un izplatīšana ENIC/NARIC centru, kvalitātes aģentūru, augstākās izglītības iestāžu ietvaros

Projekts atbalstīs Eiropas dimensiju kvalifikāciju atzīšanā un sniegs atbalstu atzīšanas politikas attīstības veicināšanā saskaņā ar Eiropas darba kārtību, lai veidotu salīdzinošo novērtēšanu, labās prakses piemērus, veicinātu sadarbību starp tīkla partneriem atzīšanas jomā, nodrošinātu saskaņotību un sadarbību ar citiem partneriem un tīkliem saistītās jomās.


Projekta mērķi:

  1. Apzināt pašreizējo situāciju un noskaidrot nākotnes redzējumu un iespējas uzlabojumiem no galvenajām iesaistītajām pusēm (ENIC/NARIC centri, kvalitātes aģentūras, augstākās izglītības iestādes)
  2. Izveidot ieteikumu kopumu, lai risinātu godīgas kvalifikāciju atzīšanas problēmas caur ārējo un iekšējo kvalitātes nodrošināšanu
  3. Celt ENIC/NARIC centru, kvalitātes aģentūru un augstākās izglītības iestāžu kapacitāti

Projekta partneri:

  • NARIC centri: SKVC (koordinatori, LT), AIC (LV), EP-Nuffic (NL), NOKUT (NO)
  • Kvalitātes aģentūras: CTI (FR), ANECA (ES), AQU Catalunya (ES)
  • Tīkli: Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA)
  • Konsultatīvā padome: Lisabonas Konvencijas starpvaldību komitejas (LRC) prezidents; Eiropas Studentu apvienības (ESU) pārstāvis; augstākās izglītības iestāžu pārstāvis no Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA); ārējais eksperts, NARIC konsultatīvās padomes bijušais pārstāvis

Projekta īstenošanas periods: 2016.gada 1. decembris – 2019.gada 30. maijs


Projekta rezultāti


Plašāka informācija:

Aurelija Valeikienė, projekta vadītāja
Tālr.(+370-5) 210 54 02
aurelija.valeikiene [] skvc.lt

Birutė Noreikaitė, projekta administratore
Tel. (+370 5) 205 33 20
birute.noreikaite@skvc.lt

Projekta materiāli un rezultāti piejami SKVC mājaslapā