Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Q-ENTRY projekts

Q-ENTRY – Kvalifikāciju, kuras nodrošina piekļuvi augstākajai izglītībai, starptautiskā datubāze

Projekta numurs: 595628-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-NARIC

Q-ENTRY projekts tiks koncentrēts uz kvalifikāciju, kuras nodrošina piekļuvi augstākajai izglītībai, izpēti, valstīs ārpus ENIC/NARIC tīkla. Šīs valstis tiks izvēlētas starp tām, kuras ir mazāk zināmas (vai tās, par kurām ir grūtāk atrast nepieciešamo informāciju).

Projekta partneri izveidos tiešsaistes datubāzi. Dati tiks augšupielādēti datu bāzē, un tie būs pieejami bez maksas, tos varēs meklēt pēc valsts un kvalifikācijas nosaukuma.

Projekta aktivitātes ir:

 • Kvalifikāciju, kas dod piekļuvi augstākajai izglītībai ENIC/NARIC tīkla valstīs, kartēšana;
 • Kvalifikāciju, kas dod piekļuvi augstākajai izglītībai valstīs ārpus ENIC-NARIC tīkla, kartēšana;
 • Datu analīze un pārbaude;
 • Q-ENTRY tiešsaistes datubāzes izveide;
 • Informācijas augšupielādēšana Q-ENTRY datubāzē un datubāzes publicēšana;
 • Projekta produktu izplatīšanas pasākumi.
Projekta partneri:
 • Akadēmiskās mobilitātes un informācijas centrs (CIMEA) – Itālija (koordinators)
 • Starptautiskais pedagoģisko studiju centrs (CIEP) – Francija
 • Īrijas kvalitāte un kvalifikācijas (QQI) – Īrija
 • Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) – Latvija
 • Norvēģijas izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (NOKUT) – Norvēģija

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. marts – 2020. gada 29. februāris

Q-ENTRY projekta rezultāti

Q-ENTRY projekta ietvaros izveidota

starptautiska datubāze.

Tajā apkopota informācija par kvalifikācijām, kuras attiecīgās valsts izglītības sistēmā nodrošina piekļuvi augstākajai izglītībai, kā arī piedāvāti to paraugi.