Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
QFs-UHSE projekts

Kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana un to potenciālās izmantošanas iespējas no AII un citu mobilitātes nodrošināšanā ieinteresēto pušu perspektīvas


Projekta „Kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana un to potenciālās izmantošanas iespējas no AII un citu mobilitātes nodrošināšanā ieinteresēto pušu perspektīvas” (The use or potential use of QFs by HEIs and other stakeholders linked to mobility - QFs UHSE) rezultāti, no vienas puses, atklāj situāciju attiecībā uz informētību par kvalifikāciju ietvarstruktūrām kā par mobilitātes instrumentiem un par to, kā tās izmanto AII, darba devēji, personāla atlases kompānijas un valsts pārvaldes iestādes 7 valstīs: Beļģijā, Horvātijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē un Francijā, kas bija projekta koordinētāja. No otras puses, tie ļauj izvirzīt priekšlikumus par to, kā dalīties labajā praksē atzīšanas jomā, kas tiks izcelti nākamajā EAR diplomatzīšanas rokasgrāmatā augstākās izglītības iestādēm, kā arī projekta aptvertajām ieinteresētajām pusēm.