Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
QUATRA-TPG A projekts

QUATRA – TPG A projekts „Kvalifikāciju ietvarstruktūru uzticamībai, caurskatāmībai un dažādībai – A tematiskā grupa”

Projekta īstenošanas periods: 01.05.2022.-30.05.2025.

Erasmus+ programmas ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs īsteno projektu QUATRA-TPG A „Kvalifikāciju ietvarstruktūru uzticamībai, caurskatāmībai un dažādībai – A tematiskā grupa” (Qualifications Frameworks for trust, transparency and diversity – TPG A).

Mērķis – veicināt valsts iestāžu, Eiropas augstākās izglītības telpas A tematiskās grupas (EAIT TPG A) dalībnieku sadarbību ar partneriem, veidojot vienotus Eiropas standartus kvalitātes un caurskatāmības nodrošināšanai, un īstenot pamatsaistības, kas ir būtiskas EAIT darbībai.

Uzdevums – organizēt dažādus savstarpējās mācīšanās pasākumus, seminārus un darba grupas par kvalifikāciju ietvarstruktūru jautājumiem, tādējādi nodrošinot EAIT dalībvalstis ar labās prakses apmaiņu un savstarpējās mācīšanās iespējām, un sniegt konkrētas rekomendācijas par dažādām kvalifikāciju ietvarstruktūras tēmām.

Projekta aktivitātes:

  1. Tematisko grupu sanāksmju organizēšana par kvalifikāciju ietvarstruktūras jautājumiem.
  2. Četru mācību semināru rīkošana par tēmām, kas saistītas ar kvalifikāciju ietvarstruktūrām (mikrokvalifikācijas un ieinteresēto pušu iesaiste kvalifikāciju ietvarstruktūras izmantošanā; kvalifikāciju ietvarstruktūras un ECTS ieviešana, liekot uzsvaru uz mācīšanās rezultātiem; pašvērtēšana; mācīšanās rezultātu novērtēšana programmas līmenī).
  3. Trīs darba grupu izveide par kvalifikāciju ietvarstruktūras tēmām (pašvērtēšana; īsā cikla augstākā izglītība un mikrokvalifikācijas), lai raisītu diskusijas par augstākās izglītības tēmām un tā rezultātā sniegtu konkrētas rekomendācijas.
  4. Starptautiska konference.

Projekta partneri:

Projekta rezultāti

Mācību semināri

Pirmais mācību seminārs „Mikrokvalifikāciju vieta augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūrās” (angļu valodā) notika Rīgā, Latvijā 2022.gada 20. oktobrī. Semināru rīkoja Akadēmiskās informācijas centrs.

Otrais mācību seminārs „Kā mācīšanās rezultātus uztver, pārnes un ievieš augstākās izglītības iestādēs?” (angļu valodā) notika Vīnē, Austrijā 2023.gada 25. aprīlī. Semināru rīkoja Austrijas Izglītības un internacionalizācijas aģentūra.

Trešais mācību seminārs „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūra pašvērtēšana atbilstoši vispārīgajai EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrai (angļu valodā) notika Gruzijā, Tbilisī 2023.gada 28. septembrī. Semināru organizēja Izglītības kvalitātes nodrošināšanas nacionālais centrs (NCEQE, Gruzija) un Akadēmiskās informācijas centrs.

Ceturtais mācību seminārs „Mācīšanās rezultāti un nākotnes prasmes” (angļu valodā) notika 2024.gada 18. aprīlī Talinā, Igaunijā. Pasākumu rīkoja Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija.


Darba grupu ieteikumi

Trīs darba grupas izstrādāja ieteikumus, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm Boloņas procesā: