Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
QUATREC 2 projekts

QUATREC 2 projekts „Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai”

Projekta īstenošanas periods: 2020.gada 1. oktobris – 2022.gada 30. septembris


Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu „Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai – QUATREC 2” (Comparing qualifications for reliable recognition) Erasmus + programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros.

Mērķis: veicināt mācīšanās rezultātu efektīvu izmantošanu diplomu izvērtēšanā augstākās izglītības iestādēs (AII) un darba devēju vidū, lai atbalstītu godīgu atzīšanu.

Uzdevums: pamatojoties uz iepriekšējā QUATREC projekta secinājumiem un ieteikumiem, izstrādāt un izmēģināt metodiku mācīšanās rezultātu izmantošanai diplomu izvērtēšanā.

Projekta aktivitātes:

 1. Veikt projektu partnervalstu esošo metodikas par mācīšanās rezultātu izpēti un identificēt labās prakses piemērus.
 2. Izstrādāt metodiku mācīšanās rezultātu veidošanai un salīdzināšanai, lai, pamatojoties uz informācijas izpēti un iepriekšējiem QUATREC secinājumiem, nodrošinātu uzticamu kvalifikācijas atzīšanu.
 3. Pieredzes apmaiņas semināru organizēšana, lai aprobētu izstrādāto metodiku.
 4. Organizēt nacionālos darba seminārus (AII un darba devējiem), lai iepazīstinātu ar metodiku.
 5. Izplatīt projekta rezultātus un produktus.

Projekta partneri:

 • Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas ENIC/NARIC (koordinators)
 • Nacionālais informācijas un dokumentācijas centrs (NACID) – Bulgārijas ENIC/NARIC centrs
 • Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs – Lietuvas ENIC/NARIC (SKVC)
 • Diplomu atzīšanas un ekvivalences nacionālais centrs – Rumānijas ENIC/NARIC
 • UK ENIC, Apvienotā Karaliste
 • Nacionālais akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes informācijas centrs (ARMENIC), Armēnija
 • Vītauta Dižā Universitāte – Starptautiskās sadarbības departaments (VMU), Lietuva
 • Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK)

Pieredzes apmaiņas semināri

Pieredzes apmaiņas semināri ENIC un NARIC centriem notika:


Nacionālie mācību semināri

Projekta ietvaros AIC rīkoja divus nacionālos mācību seminārus augstākās izglītības iestādēm un darba devējiem, kas notika 6. maijā un 3. jūnijā. Semināra materiāli ir pieejami šeit.


Starptautiskā konference

QUATREC 2 projekta noslēguma konference “Strengthening the role of learning outcomes in credential evaluation” (angļu valodā) norisinājās 2022. gada 20. septembrī Rīgā. Konferenci rīkoja Akadēmiskās informācijas centrs, lai prezentētu projekta laikā izstrādātās vadlīnijas.


Projekta rezultāti

Valstu ziņojumi (angļu valodā)


......_________...Salīdzinošais ziņojums......__________...
Comparing qualifications
for reliable recognition II

(angļu val., 2022.g. septembrī)
QUATREC 2
Recommendations for the formulation
and comparison of learning outcomes
in terms of recognition

(angļu val., 2022.g. septembrī)